سرور اختصاصی ایران

میزبانی شده در مرکز داده اختصاصی نت ملی
 • ADS-1

  • intel core i3 پردازشگر(CPU)
  • 4G حافظه(RAM)
  • 1 * 500GB فضای ذخيره سازی(Storaage)
  • 1TB ترافيک ماهيانه
  240,000/mo
  100,000 Setup Fee
  Order Now
 • ADS-2

  • intel core i5 پردازشگر(CPU)
  • 4G حافظه(RAM)
  • 1 * 500GB فضای ذخيره سازی(Storaage)
  • 2TB ترافيک ماهيانه
  360,000/mo
  100,000 Setup Fee
  Order Now
 • ADS-3

  • intel core i7 پردازشگر(CPU)
  • 4G حافظه(RAM)
  • 1 * 500GB فضای ذخيره سازی(Storaage)
  • 2TB ترافيک ماهيانه
  480,000/mo
  100,000 Setup Fee
  Order Now
 • ADS-4

  • intel Xeon 2609 پردازشگر(CPU)
  • 8G حافظه(RAM)
  • 2 * 1000GB فضای ذخيره سازی(Storaage)
  • 3TB ترافيک ماهيانه
  2,190,000/3 mo
  Order Now
 • ADS-5

  • intel Xeon 2620 پردازشگر(CPU)
  • 8G حافظه(RAM)
  • 2 * 1000GB فضای ذخيره سازی(Storaage)
  • 4TB ترافيک ماهيانه
  2,529,000/3 mo
  Order Now
 • ADS-6

  • intel Xeon 2650 پردازشگر(CPU)
  • 16G حافظه(RAM)
  • 3 * 1000GB فضای ذخيره سازی(Storaage)
  • 4TB ترافيک ماهيانه
  2,664,000/3 mo
  Order Now
 • ADS-7

  • intel Xeon 2680 پردازشگر(CPU)
  • 24G حافظه(RAM)
  • 3 * 1000GB فضای ذخيره سازی(Storaage)
  • 5TB ترافيک ماهيانه
  3,369,000/3 mo
  Order Now
Included With Every Plan
 • حافظه (RAM): هر 4گيگابايت، ماهيانه 35هزارتومان
 • فضای ذخيره سازی (Storage): هر 500گيگابايت،ماهيانه 30هزارتومان
 • فضای ذخيره سازی (Storage): هر 1000گيگابايت،ماهيانه 40هزارتومان
 • ترافيک ماهيانه: هر 100گيگابايت تا 1ترابايت، ماهيانه 25هزارتومان
 • دايرکت ادمين برای سرور اختصاصی- پرداخت ماهيانه: 400,000 ريال (ماهيانه)
 • دايرکت ادمين برای سرور اختصاصی- پرداخت لايف تايم:4،000،000 ريال (يک بار)
 • دسترسی کامل بصورت RDP و SSH به سرور
 • امکان ارسال اطلاعات اوليه جهت قرار گيری بر روی سرور
 • امکان دسترسی به سرور با استفاده از IP KVM Switch>
 • نصب رايگان سيستم عامل Windows 2003 Standard
 • نصب رايگان سيستم عامل Windows 2003 Enterprise
 • نصب رايگان Windows 2008 Standars SP2
 • نصب رايگان Windows 2008 Enterprise SP2
 • نصب رايگان Windows 2008 Datacenter SP2
 • نصب رايگان Windows 2008 R2 Enterprise
 • نصب رايگان Windows 2012 R2 Standard
 • نصب رايگان Windows 2012 R2 Enterprise
 • نصب رايگان Windows 2012 R2 Datacenter
 • نصب رايگان Linux
 • نصب رايگان MS SQL 2008
 • نصب رايگان MS SQL 2008 R